Skip to content Skip to footer

מיקוד העמותה

העמותה מאפשרת לילדים ולנוער בסיכון להיות חלק מקבוצה בחוג אומנויות לחימה ולהשתתף באופן קבוע במפגשים ובאירועים. באמצעות רתימתם לתחביב ספורטיבי אהוב, שואפת העמותה להקנות למשתתפים ערכים של התמדה, השקעה, ספורטיביות ומחויבות וכן, להעצים את ערכם, לעודד אותם לעשייה חיובית ושאיפה למצוינות, ולהעניק להם תחושת מסוגלות עצמית גבוהה.

לסייע לילדים
ונוער

לסייע לילדים ולנוער בסיכון באמצעות יצירת שייכות לקבוצה בעלת תוכן אליו הם מתחברים

לעודד ילדים
ונוער

לעודד ילדים ונוער בסיכון לעשייה חיובית ובעלת משמעות

להעשיר בתוכן
ופעילות מהנה

להעשיר בתוכן ובפעילות מהנה את שעות הפנאי של ילדים ונוער בסיכון

לאפשר לילדים
השגת הישגים

לאפשר לילדים ונוער בסיכון לחוות השגת הישגים ותחושת שייכות למסגרת קבועה ורציפה דרך אימון וההתמדה

לחשוף אותם ככל שניתן לעולמות תוכן ולכישרונות מעוררי השראה בעולם הג'ו'דו

עזרו לנו לעזור להם

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now